فیلم خوب ببینید فیلم رو خوب ببینید

سامانه نقد 1 در نظر دارد با نقد های آگاه کننده به افراد کمک کند فیلم هایی بار ارزش واقعی را بهتر ببینند.

همین الان ثبت نام کنید

336

نقد ها

42

فیلم سازی ها

18

کلاس ها

36

همکاران

نقل قول بزرگان

Join our Newsletter